Sim Taxi Berlin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một thành phố mới yêu cầu dịch vụ của bạn như là một người lái xe taxi, bạn là Berlin và bạn phải tìm các địa chỉ khách hàng của bạn muốn bạn để có chúng. Thực hiện theo các radar và tiếp nhiên liệu nếu bạn chạy ra khỏi khí.