Silversphere

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn bóng qua màn hình để các cửa thoát hiểm, sử dụng các yếu tố đã để di chuyển và sử dụng chúng như một cây cầu. Bạn cũng nên tránh các quả bóng khác, hãy nhớ bạn có một thời gian để hoàn thành sứ mệnh của mình.