silver earring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành Sherlock Holmes tìm kiếm 5 sự khác biệt tồn tại trong hai hình ảnh của hiện trường vụ án, mỗi lần bạn chỉ một địa điểm sai bạn sẽ mất 5 giây. <