Silly Ways to Die : Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

sinh vật có cảm tình Silly cách để Die đang háo hức nhảy và thưởng thức âm nhạc. Thực hiện theo các nhịp điệu, nhưng hãy cẩn thận không thất bại hoặc nhân vật chính của chúng tôi cuối cùng đã ký kết.