Silly Ways To Die Differences 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm sự khác biệt trong mỗi cảnh điên những nhân vật có cảm tình trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nếu bạn gặp khó khăn bạn có thể cho 'Gợi ý' cho có chút giúp đỡ.