Silent Kill

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một francontirador để tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu của họ. Nhìn vào những bức ảnh đặc điểm của mỗi và tìm thấy anh ta mở rộng zoom để chụp, bạn có đạn và thời gian giới hạn.