Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý ninja này ra để trả thù, với các phím WASD di chuyển bạn trên sân khấu và chuột sử dụng katana của bạn. Trên màn hình đầu tiên bạn sẽ đi giải thích làm thế nào để sử dụng điều khiển trò chơi.