Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Vinnie và đội ngũ của mình để hoàn thành nhiệm vụ trên toàn thế giới. Giết chết một cảnh sát tham nhũng, anh cứu Maeva chị hoặc máy bay trực thăng của bạn để bắn máy bay địch.