Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vinnie là trở lại và lần này nhiệm vụ của mình là để giết chết các thành viên của Xám Mafia trước khi họ trở lại để tập trung. Hoàn thành các mục tiêu của mỗi nhiệm vụ để thực hiện.