Sierra 7

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lớn đầu tiên người shooter trong đó bạn kiểm soát một người lính trong thực hành bắn súng. Bắn các mục tiêu xuất hiện với các loại vũ khí khác nhau.