Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu với đội quân La Mã chống lại người Gauls và bạn đi trên đất của họ. Quản lý quân đội của bạn thả chúng ở đâu và khi bạn quan tâm.