Sieger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

súng Spear tại các điểm then chốt để phá hủy lâu đài bằng cách sử dụng số lượng ít nhất ném.