Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các kẻ thù của bạn với các ngôi sao ninja của bạn trước khi họ quản lý để có được gần gũi với bạn.