Shuffle Penguin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với sự giúp đỡ của một la bàn và các thông tin mà bạn có được về sức mạnh và hướng gió, bạn phải đưa chim cánh cụt vào lỗ.