Show Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một sứ giả tại tòa nhà BBC, bạn phải tìm một băng ghi hình trước khi thời gian chạy ra ngoài. Có ba tầng và hai dải ruy băng mỗi.