Shove It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình khác nhau hoàn toàn đặt hình khối màu xanh trong vòng tròn màu vàng, Tickle não của bạn và bạn sẽ nhận được.