short cut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho đạt sản lượng xe màu vàng hoàn thành đường, thời gian còn lại cho đến khi nó được chỉ định trên thanh ở trên cùng của trò chơi.