Shore Siege 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ kho báu của cướp biển bằng cách đặt súng và mua vũ khí với số tiền bạn nhận được từ khai thác dầu.