Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp cô gái này tìm thấy các mục trong danh sách của bạn trong một ngày mua sắm trong bán hàng.