Shopaholic Tokyo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức mua sắm trên một trò chơi mới Shopaholic saga, lần này tại thành phố Tokyo. Bạn có thể mua những bộ kimono quý, trang phục lolita loại cosplay hay trang phục, theo các chủ đề của đảng mà bạn được mời.