Shopaholic Rio

Đang tải trò chơi...
Ghé thăm một thành phố mới với những câu chuyện của trò chơi mua sắm gây nghiện nhất. Thời gian này bạn phải tìm quần áo phù hợp cho những ngày nghỉ bạn được mời và do đó trở thành một mô hình quan trọng tại Brazil.