Shopaholic Models

Đang tải trò chơi...
Trở thành một siêu mẫu mua sắm quần áo, thay đổi kiểu tóc và trang điểm của bạn để thành công trên sàn catwalk. Có một giới hạn hàng ngày trên thẻ tín dụng của bạn phải biết làm thế nào để quản lý.