Shopaholic London

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

shopaholic này cần giúp đỡ của bạn để đi bộ trên đường phố London và mua quần áo phù hợp cho mỗi bên. Bạn cũng có thể làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn.