shop lifter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh cửa hàng. Báo chí 'không gian' để ăn cắp đồ vật mà chỉ ra phía trên cùng của màn hình, có cẩn thận mà bạn không nhìn thấy các nhân viên bán hàng.