Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Xây dựng một trung tâm mua ngầm cho zombie. Chọn các cửa hàng, nhà hàng và các dịch vụ khác có thể được nhiều hơn như để họ có giải trí và không xâm lấn chúng tôi.