Shop Empire Underground

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một trung tâm mua ngầm cho zombie. Chọn các cửa hàng, nhà hàng và các dịch vụ khác có thể được nhiều hơn như để họ có giải trí và không xâm lấn chúng tôi.