Shop Empire Galaxy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng các trung tâm thương mại quan trọng nhất của các thiên hà cách đặt các cửa hàng tốt nhất, nhà hàng và dịch vụ của tất cả các loại vào đúng nơi. Bạn cũng có thể thuê người để phục vụ khách hàng của bạn.