Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhập vương quốc huyền diệu của động vật và xem liệu bạn sẽ có thể mở và quản lý một cửa hàng thành công. Và tại sao chỉ có một?, Mở cửa hàng khác và trở thành một ông trùm. Với đuôi, vâng, nhưng cuối cùng ông trùm.