Shop Empire Fable

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhập vương quốc huyền diệu của động vật và xem liệu bạn sẽ có thể mở và quản lý một cửa hàng thành công. Và tại sao chỉ có một?, Mở cửa hàng khác và trở thành một ông trùm. Với đuôi, vâng, nhưng cuối cùng ông trùm.