Shop Empire 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này funny thiết lập thời gian này trong thời trung cổ. Xây dựng một trung tâm mua sắm lựa chọn các cửa hàng tốt nhất, thuê nhân viên và cơ sở vật chất thích nghi với khách hàng.