Shop Empire 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một đế chế của các cửa hàng trên toàn thế giới, theo lời khuyên của các cố vấn là một thành công.