Shop Empire 2

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Tạo một đế chế của các cửa hàng trên toàn thế giới, theo lời khuyên của các cố vấn là một thành công.