Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tạo một đế chế của các cửa hàng trên toàn thế giới, theo lời khuyên của các cố vấn là một thành công.