Shooting Sports

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra mục tiêu của bạn, phản xạ của bạn và chất lượng tầm mắt ra với động vật hoang dã săn bắn, do đó, các biến đổi gen có họ với mục tiêu gắn liền với một bên. Điều này là dễ dàng hơn!.