Shooter Max

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

game bắn súng rất tốt với đồ họa tốt, các cấp. Chỉ cần với tất cả những người lính đối phương để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bắn với con chuột, với những con số 1-2-3 và thay đổi vũ khí với R tải lại đạn dược.