Shoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để chơi bạn nhấn vào nút thứ hai tại Nhật Bản. Shoot chai xuất hiện trên màn hình trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nghiêng báo chí "không gian".