Shoot !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn chụp vào các mục tiêu khác nhau, bạn có nhiều mức độ khó khăn tiến triển.