Shoot!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý nhóm của bạn của bạn bè kéo chúng với con chuột, bắn súng của bạn mantiendo nút trái cho đến khi bạn có được những cần thiết để cung cấp cho lực lượng kẻ thù của bạn. Với ba bolazos khu vực xóa.