Shockwave Volleyball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành lựa chọn các đội bóng chuyền nữ đầu tiên tham gia. Sử dụng chuột để di chuyển ba cầu thủ và đánh bóng bằng cách nhấn vào nút trái để vẽ bản đầu tiên bóng và sau đó đánh cô.