Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các thực sự nguy hiểm để có được trên một chiếc ván trượt và đi bộ trên đường phố là không để rơi hoặc mất thăng bằng, hoặc phá vỡ một chân, là để đi bộ trên chuỗi vô tận của cacas rời khỏi chuỗi vô tận thông thường của con chó.