Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các thực sự nguy hiểm để có được trên một chiếc ván trượt và đi bộ trên đường phố là không để rơi hoặc mất thăng bằng, hoặc phá vỡ một chân, là để đi bộ trên chuỗi vô tận của cacas rời khỏi chuỗi vô tận thông thường của con chó.