ship game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một tập 'hạm' trong không gian. Đặt tàu của bạn có chiến lược để đối thủ của bạn không phát hiện ra chúng, tìm đến đối thủ của bạn trước khi bạn làm điều đó.