Shino Beat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khá đẫm máu trò chơi vì vậy nếu bạn có được một chút nội tạng ghê tởm chúng tôi khuyên bạn không chơi. Samurai chiến đấu, anh ta sử dụng 'w' và 'x' chìa khóa.