Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cá của bạn làm sạch hồ bằng cách đặt những viên đá, rót nước và trang trí với cây hoặc thân cây. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể đưa con cá của bạn và cung cấp cho thực phẩm.