Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cá của bạn làm sạch hồ bằng cách đặt những viên đá, rót nước và trang trí với cây hoặc thân cây. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể đưa con cá của bạn và cung cấp cho thực phẩm.