Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gặp gỡ soi cổ tích. Vì vậy, họ gọi nó. Có lẽ đó giải thích tại sao tôi luôn luôn thích để mang lại ấn tượng tốt và rèm mờ đục. Không ngại ngùng, nó là để bù đắp soi sáng.