Shift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi nền tảng phổ biến và nơi bạn phải chọn một cách thuận tiện nếu bạn chơi theo cách này hay cách khác bằng cách nhấn 'Shift'. Mục tiêu cuối cùng của bạn là để đạt được các cửa cho điều này làm theo các hướng dẫn được chỉ ra.