Sift Head 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của một nội dung trò chơi rất bạo lực, bạn là người của mafia Chicago và phải tiêu diệt các băng đảng đối phương. Trong các trò chơi riêng họ dạy cho bạn từng bước để sử dụng các điều khiển.