Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

phần thứ ba của một nội dung trò chơi rất bạo lực, bạn là người của mafia Chicago và phải tiêu diệt các băng đảng đối phương. Trong các trò chơi riêng họ dạy cho bạn từng bước để sử dụng các điều khiển.