Shift 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của một kỳ lạ điều trò chơi mà trông giống như một trò chơi nền tảng cổ điển nhưng bạn phải suy nghĩ nhiều chuyển động của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên để học cách sử dụng các điều khiển.