Shifty Gears

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thí điểm này có chất lượng đặc biệt, có thể chuyển điện cho cơ thể của bạn bằng xe hơi về phía trước, và do đó không bao giờ bị bỏ lại trên đường. Một anh chàng với sức mạnh và may mắn như nhau!.