sheriff gun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều này chứng tỏ các chàng cao bồi kỹ năng với khẩu súng của mình giữ thuyền trong không khí mà không rơi. Ghi tải vũ khí của bạn với 'không gian', như bạn tiến bộ, bạn sẽ có thêm nhiều tàu thuyền để tiếp tục.