Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sheridan Bratz là một cuộc sống cho doanh nghiệp. Ông thích đầu tư vào túi. Trong túi màu sắc đầy đủ buộc phải mua quần áo ở cửa hàng bách hóa, tất nhiên.