Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sheridan Bratz là một cuộc sống cho doanh nghiệp. Ông thích đầu tư vào túi. Trong túi màu sắc đầy đủ buộc phải mua quần áo ở cửa hàng bách hóa, tất nhiên.