Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cô gái mà bạn thích để tạo nên khuôn mặt của bạn với một mô hình tưởng tượng tốt đẹp. Nhận sơn cần thiết và sau đó làm theo các bước cho đến khi nó là hoàn hảo.