Sheepwalk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một giống chó chăn cừu theo lời khuyên của mình để dẫn dắt bầy chiên để trần. Hãy cẩn thận không để rơi xuống nước bởi vì chúng không thể bơi.