Sheep vs Aliens 2

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Lưu ý sự vắng mặt của lực hấp dẫn để khởi động các con chiên với những khẩu súng và có được những người ngoài hành tinh cung cấp cho tất cả hoặc một số đối tượng đánh họ và đưa họ trở về hành tinh của họ.