sheep racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung. Ông dẫn các con chiên càng nhiều càng tốt mà không rơi ra, sử dụng chuột rời xa hay hướng để tăng tốc độ hoặc làm chậm và nhảy click vào nó.